Bomen Pastoor Kannelaan vlot gekapt.

Alle 60 bomen binnen 2 dagen gekapt en opgeruimd.

Wilnis – De firma Van Ginkel, gespecialiseerd in het verwijderen van bomen, is maandag jl. begonnen met de kap van zestig bomen langs de Pastoor Kannelaan. Nou ja ‘kap’. Het verwijderen van de bomen gaat op een bijzondere (machinale) manier. Er komt bijna geen mankracht meer aan te pas, met uitzondering van het zagen met een kettingzaag en het bijeenharken van de losse takken. Eerst worden met een speciale mobiele grijper, voorzien van een zaagmogelijkheid, grote takken uit te top gezaagd., Die worden netjes in de berm naast de afwateringssloot gedeponeerd.

Vervolgens neemt de grijper de stam in het midden in de ‘houtgreep’. Een medewerker zaagt de stam machinaal even boven het maaiveld af. Met de nagenoeg complete boom in zijn greep rijdt de mobiele grijper vervolgens naar een plek om die stam aan de slootkant neer te leggen, waarna die in stukken wordt gezaagd. De losse takken worden ter plaatse machinaal versnipperd waarna het biomateriaal wordt opgevangen in een bijbehorende rijdende kiep/kantelbak. Dat gaat allemaal heel vlug.

Op maandag zijn er al meer dan 41 bomen op die manier gerooid. De stammen liggen nog in de berm en worden later afgevoerd. De boomstompen en de wortels in de grond worden eveneens nog verwijderd. Jammer is wel dat de fraaie grote treurwilg op de hoek bij de kruising met de Burgemeester de Voogtlaan ook ten prooi is gevallen aan de gretige bomenrooier. Maar ook die stond kennelijk in de weg. In eerste instantie trok de wijze van rooien nogal wat bekijks door omwonenden en vond er gedurende de hele dag filevorming van het verkeer op de Pastoor Kannelaan plaats omdat er soms op de werkzaamheden moest worden gewacht. Maar verder liep het allemaal gesmeerd. Eind van deze week zullen alle bomen wel verwijderd zijn en blijft er (tijdelijk) een kale Pastoor Kannelaan over in afwachting van de reconstructie.

Artikel Nieuwe Meerbode – 20 maart 2019