certificering

CO2 prestatieladder

Onze organisatie is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van duurzamere energie en het efficiënt gebruik maken van energie en materialen. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

BRL Groenkeur Boomverzorging

A. Inzicht

Het begint met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie opgesteld waarin onze CO2-voetprint is uitgewerkt. Hiermee hebben we voor onszelf inzicht en kunnen dit ook aan de buitenwereld laten zien.

B. Reductie

Vanuit de A.inzichten, de CO2-voetprint hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze voetprint te reduceren.

C. Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

Via ons contactformulier kunt u contact opnemen als u vragen heeft m.b.t. ons CO2-presteren.

Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl

D. Participatie

In het kader van de CO2-Prestatieladder participeren wij in een initiatief om ook binnen de keten bij te dragen aan CO2-reductie.