Als de natuur ontwaakt breekt voor Van Ginkel Boomrooierij het laagseizoen aan.

In de periode maart tot en met juli zetten talloze vogels het weer op een broeden. Via de website ‘Vogelbescherming Nederland/beleef de lente’ kunt u het broeden van sommige vogels live volgen. Voor ons als bomenkappers eindigt nu het hoogseizoen. In de Wet Natuurbescherming is goed geregeld dat we onze waardevolle natuur in het voorjaar en een flink deel van de zomer met rust laten. U heeft het vast wel meegemaakt dat u als wandelaar kwetsbare gebieden waar veel vogels broeden niet mocht betreden.

Ondanks het broedseizoen staat Van Ginkel voor u klaar voor het kappen van uw boom. Vooraf is wel een zogenaamde Flora & Fauna Scan verplicht. Uiteraard kunnen wij die voor u verzorgen. Een kapvergunning is niet voor iedere boom nodig. Uw gemeente publiceert haar lijst van beeldbepalende en monumentale bomen op haar website. In onze omgeving kennen wij die bomen. Wij geven u graag advies.

Neem ook gerust contact met ons op als u de komende tijd wilt (laten) snoeien. Alles ontluikt en de sapstroom van bomen en struiken is al volop in gang. Door snoei bestaat bij veel soorten het risico van ‘doodbloeden’.

Maak gebruik van onze kennis van Flora en neem, uiteraard vrijblijvend, contact op als u van plan bent boomonderhoud te plegen. Zelf zeggen we: ‘Als doorgewinterde natuurkenners hebben wij vaker met dit bijltje gehakt’.

Wij wensen u een heerlijke lente,
Team Van Ginkel
Ernst-Jan van Ginkel
Boomrooiers en natuurgenieters